Địa chỉ: Công an quận Hà Đông, địa chỉ: Số 15 Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Gmail: ca_hadong@hanoi.gov.vn
Sdt: 02433529113
Fb: https://www.facebook.com/tuoitreconganquanhadong