Công an quận Hà Đông có trụ sở chính tại số 15 Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cơ cấu tổ chức bao gồm 13 đội nghiệp vụ và 17 Công an các phường. Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an quận Hà Đông luôn được Công an cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, được quần chúng nhân dân thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nên đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Hà Đông. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, tập thể và các cá nhân trong Công an quận Hà Đông đã được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành tặng thưởng nhiều huân huy chương, bằng khen, giấy khen cao quý.

Để đạt được những thành tích xuất sắc đó, Công an quận Hà Đông đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, trong đó đặc biệt quan tâm triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Xuất phát từ ý nghĩa đó, tháng 01/2021, Công an quận Hà Đông tiến hành biên soạn và phát hành đến người dân trên địa bàn quận 50.000 cuốn “Sổ tay phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật”, nội dung Sổ tay gồm 06 phần chính:

+ Phần 1: Tội phạm hình sự

+ Phần 2: Tội phạm công nghệ cao

+ Phần 3: Tội phạm về ma túy

+ Phần 4: Lĩnh vực giao thông đường bộ

+ Phần 5: Công tác phòng cháy, chữa cháy

+ Phần 6: Công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và chế tài xử lý vi phạm. Cuốn “Sổ tay phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật” trên địa bàn quận Hà Đông là một tài liệu quan trọng, thiết thực mong muốn truyền tải đến quần chúng nhân dân trên toàn quận biết và hỗ trợ lực lượng Công an quận trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nhằm mục đích tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; triển khai phổ biến, nâng cao hơn nữa hiệu quả của cuốn Sổ tay phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tháng 3/2022, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an quận, Đoàn Thanh niên Công an quận xây dựng phần mềm “Sổ tay an ninh điện tử”. Đoàn Thanh niên Công an quận Hà Đông xin trân trọng gửi đến quần chúng nhân dân trên địa bàn. Kính mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm./.