DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN – GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

  1. Dịch vụ công trực tuyến là gì?

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ được nhà nước cung cấp đến cho công dân bao gồm cá nhân và doanh nghiệp sử dụng trên môi trường môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến được coi là một bước tiến mới giải quyết các vấn đề, hạn chế của dịch vụ hành chính công hiện nay tại Việt Nam. Thực hiện áp dụng dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi cả nước sẽ đem đến những lợi ích cho cả bên cung cấp là nhà nước và bên tiếp nhận là cá nhân và doanh nghiệp.

  1. Các mức độ dịch vụ công trực tuyến

– Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Ở mức độ này, nhà nước đảm bảo cung cấp đến cho người dân và doanh nghiệp dịch vụ với đầy đủ các thông tin cơ bản và cần thiết về thủ tục hành chính cùng những văn bản, giấy tờ có liên quan.

– Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

– Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

– Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép:

+ Người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng.

+ Người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) qua dịch vụ Bưu chính công ích khi nhận kết quả tại nhà. Việc trả kết quả có thể được thực hiện tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua dịch vụ Bưu chính công ích đến người sử dụng (theo yêu cầu của tổ chức, công dân).

  1. Vai trò, lợi ích của dịch vụ công trực tuyến

– Tạo môi trường hoạt động hiệu quả cho cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận thông tin, hồ sơ cũng như giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, mọi lúc mọi nơi.

– Hình thành cơ sở dữ liệu, phục vụ tra cứu và xác thực hồ sơ điện tử một cách nhanh chóng

– Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet.

– Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ

– Chủ động các công việc khác của công dân.

– Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến.

– Đảm bảo công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

=> Trước những lợi ích thiết thực mà dịch vụ công trực tuyến mang lại, Công an quận Hà Đông đề nghị người dân tích cực tham gia thực hiện các thủ tục hành chính thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

* Hướng dẫn thực hiện (Công an quận Hà Đông có xây dựng hình ảnh kèm theo) 

 – Bước 1: Truy cập Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của Thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn/), thực hiện đăng ký tài khoản và đăng nhập thành công.

– Bước 2: Tại màn hình chính chọn thẻ “dịch vụ công” -> Điền tên cơ quan thực hiện (vd: UBND phường Quang Trung) -> Chọn lĩnh vực cần giải quyết -> Chọn  “mức độ”   -> Nhấn tìm kiếm

-Bước 3: Tại tên thủ tục hành chính nhấn chọn “ Chi tiết” để biết thêm thông tin về thủ tục hành chính hoặc chọn “ Nộp hồ sơ” để bắt đầu quá trình nhập và gửi thông tin hồ sơ trực tuyến

-Bước 4: Khai báo thông tin hồ sơ; sau khi nhấn chọn “ Nộp hồ sơ” điền đầy đủ thông tin cần thiết của hồ sơ -> Chọn nội dung nhận kết quả của thủ tục hành chính -> Tái bản scan (ký số/ bản scan màu các giấy tờ có liên quan theo thành phần hồ sơ tại nút “tải tệp lên”.

– Bước 5: Sau khi điền đầy đủ kiểm tra thông tin và nhấn “ Nộp hồ sơ”./.