PHẦN 6: CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ; NGHỊ ĐỊNH SỐ 137/2020/NĐ-CP NGÀY 27/11/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO VÀ CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM

 

Những năm qua, các hành vi vi phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân đã gây ảnh hưởng xấu đến đời sống và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của đất nước.

Ngày 16/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo. Nghị định số 137/2020/NĐ-CP đã quy định một số điểm mới phù hợp với tình hình thực tế trong công tác quản lý Nhà nước và đấu tranh phòng, chống hành vi vi phạm về pháo nổ và pháo hoa. Tại điều 17 của Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định về sử dụng pháo hoa:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong các hoạt động văn hóa văn nghệ.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

Như vậy người dân không được sử dụng pháo nổ và pháo hoa nổ, mà chỉ được sử dụng pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp (pháo hoa không có thuốc pháo nổ, gồm các loại như: que, nến khi châm lửa đốt phụt ra các tia sáng đủ màu sắc).

Để thực hiện tốt các Nghị định trên, Công an quận Hà Đông đề nghị nhân dân thực hiện các nội dung sau:

Tuyên truyền, phổ biến cho các thành viên trong gia đình, cơ quan, đơn vị hiểu và nghiêm túc chấp hành những quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Không nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt vũ khí vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ hoặc chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm; tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo và đồ chơi nguy hiểm.

Có trách nhiệm phát hiện, tố giác với cơ quan Công an những tổ chức, cá nhân có hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt vũ khí vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ hoặc chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm.

Các hành vi vi phạm các quy định về quản lý sử dụng pháo, vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mức phạt hành chính cao nhất đến 100.000.000 đ (Một trăm triệu đông), tùy từng trường hợp phạm tội có thể bị phạt tù đến chung thân.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ người dân hãy báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa.

Công an quận Hà Đông đề nghị nhân dân trên địa bàn quận liên hệ số điện thoại khẩn cấp hoặc trực ban Công an quận, Công an phường nơi gần nhất khi phát hiện các thông tin liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, công tác phòng cháy chữa cháy.

Công an quận Hà Đông xin trân trọng cảm ơn!